چهار شنبه 16 آذر 1390
تعداد بازدید: 24899

معرفی شهر جدید شیرین شهر

نزدیکترین مسکن مهر به مرکز استان شهر جدید شیرین شهر در سال 1383 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید این شهر جدید در 23 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در شرق پر آب ترین رودخانه ایران(رودخانه کارون) و در مجاورت یکصدوسی و دو هزار هکتار چشم انداز بسیار زیبایی از کشتزاران سبز نیشکر و در بطن جلگه سر سبز و حاصلخیز خوزستان واقع گردیده است

نزدیکترین مسکن مهر به مرکز استان شهر جدید شیرین شهر در سال 1383 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید این شهر جدید در 23 کیلومتری جنوب غربی اهواز و در شرق پر آب ترین رودخانه ایران(رودخانه کارون) و در مجاورت یکصدوسی و دو هزار هکتار چشم انداز بسیار زیبایی از کشتزاران سبز نیشکر و در بطن جلگه سر سبز و حاصلخیز خوزستان واقع گردیده است این شهر برای اسکان یکصد هزار نفر مطالعه و برنامه ریزی شده است که تمامی سرانه ها،ایده ها،و الگوهای جدید شهری از قبیل بهداشت،آموزش،درمان،ورزش،فضای سبز،آموزش عالی،قطار شهری،مکانهای تفریحی، و توریستی،رفاهی،فرهنگی،تجاری،و....برابر با استانداردهای شهرسازی برای این شهر جدید در نظر گرفته شده است.باتوجه به همجواری رودخانه کارون در کنار این شهر جدید امکان استفاده از این رودخانه را در ساختار کالبد شهر بعنوان یک محور طبیعی-تفریحی،توریستی بوجود آورد که در واقع می توان محور ساحلی شرق کارون را از اهواز تا شیرین شهر تبدیل به یک محور گردشگری و تفریحی بی نظیر در کرانه های سرسبز کارون در سطح استان نمود. به همین منظور یک محور گردشگری از جاده آبادان-اهواز تا ورودی شهر جدید که ادامه آن از جنوب شهر به مرکز و شمال شهر مانند یک کمربند میانی عمل نموده و منتهی به مجموعه 150هکتاری تفریحی-رفاهی ورزشی شهر خواهد گردید که تمام امکانات و مجموعه ها و باغهای اختصاصی و .... را در خود جای داده است و میزبان و میزبان و مکان بسیار مناسبی برای رفع نیازهای تفریحی، رفاهی و ورزشی شهروندان و سایر هموطنان در ایام مختلف خواهد بود. شیرین شهر نزدیکترین شهر به کلانشهر اهواز است که در سال 1380 تصویب و با سیاست مسکن مهر قریب به 7150 واحد در شهر در حال احداث بوده و این شهر جدید وارد مرحله جدیدی از فعالیت های خود گردیده علاوه بر شکل گیری و ساخت واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن مهر و خودمالکان مسکن مهر و انبوه سازان مسکن مهر که در مقاطع مختلف پی ریزی،اسکلت، اجرای سقف،تاسیسات،سفیدکاری نماکاری،پایان کار فعالیت دارن. در حال حاضر میانگین پیشرفت فیزیکی کل پروژه های مسکن مهر در این شهر جدید فعالیت چشمگیری داشته اند.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه