شنبه 21 تیر 1393
تعداد بازدید: 6992

منشور اخلاقي و عهد نامه شركت مادر تخصصي

 منشور اخلاقی وعهدنامه ی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

  هدف ما ایجاد شهرهایی جدید با شهرسازی متعالی است و امید تحقّق این هدف باعث انگیزه ی فعّالیت بیشتر ماست.مردم ما بهترین می باشند،پس شایستگی آن را دارند،که بهترین رفتار محترمانه را با ایشان داشته باشیم.پاسداشت عزت نفس افراد جامعه،فارغ از داشتن ثروت،شهرت،مقتم و غیره،از حقوق مسلم دینی و مدنی آنان است،چرا که تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت آحاد مراجعان با تأسّی از تعالیم آسمانی و تحقّق آن ضرورتی اجتناب ناپذیر در مسیر اهداف عالیه و مقّرر شرکت بوده و بر اساس اصل مشارکت،تمامی کارکنان شرکت را در این مهم،سهیم و مسوول می دانیم.از این رو،با یاد و ایمان به اراده خالق،هستی و در جهت حفظ کرامت انسانی مراجعان و مصالح کشور،خود را،همواره پایبند به رعایت اصول ذیل می دانیم:

• تلاش ما بر پایه تدبیر،برخورد مناسب،خوشرویی و گشاده رویی،انتقادپذیری و افزایش رضایت مراجعان استوار است و از اینرو ضمن رعایت اصل مردم سالاری،شنونده ای صبور خواهیم بود؛

• در نهایت ادب،تواضع و دقت و باحفظ آرامش محیط کاری،وظایف محوله را به انجام می رسانیم؛

• خود را مسئول ارایه ی اطلاعات صحیح و مناسب به خواسته های منطقی ارباب رجوع و متعهد نسبت به اقداماتمان می دانیم؛

• ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در ،همکاران و مراجعان می شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه ای دارد؛

• ما بر این باوریم که مشتریان(ارباب رجوع،پیمانکاران،شهروندان شهرهای جدید و...)سرمایه های واقعی سازمان بوده،شخصیت و جایگاه ایشان در فرآیند ارتباطات متقابل باید محفوظ بماند؛

• برای وقت گرانبهای خود و مراجعان ارزش قایلیم،بنابراین،ضمن ضروری دانستن انجام صحیح امور ارباب رجوع در کوتاهنرین زمان ممکن،با بهره گیری از فنون پاسخگویی غیر حضوری و ... کوشش خواهیم نمود،از تاخیر در امور و اتلاف وقت ایشان بپرهیزیم؛ • مسئولیت پذیری و فرهنگ پاسخگویی به ارباب رجوع در چارچوب قوانین و مقررات را وظیفه خود می دانیم؛

• رعایت عدالت و انصاف در ارایه ی خدمات به مراجعان و نیز صداقت در گفتار(بدون گرایش به منافع و ملایق شخصی و یا جمعی)را اساس و مبنای کار خود قرار می دهیم؛

• رازداری و خودداری از افشای اسناد و مدارک محرمانه و اسرار و اطلاعات مشتریان را از اهم وظایف خود دانسته و به آن پایبندیم؛

• به تفاهم و اعتماد بین،همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی ورزیم؛

• رعایت شئون و ارزش های اسلامی،اخلاقی و عرفانی و متانات را سر لوحه ی فعالیت های سازمانی خود در محیط کار قرار می دهیم؛

• از انجام هر گونه امور شخصی و غیر اداری در وقت اداری و فعالیت های خارج از چارچوب و موازین شرکت امتناع می ورزیم؛

• سعی می کنیم با آموزش مداوم نیروهای ستاد و توابع و ایجاد زمینه ی خلاقیت و خود باوری و تبادل اطلاعات بین،همکاران،موجبات افزایش کارایی،ارتقای بهره وری، هم افزایی و جلب رضایت ارباب رجوع را فراهم نماییم؛

• در ارتقای سطح دانش شغلی،سازمانی و اجتماعی خود و به اشتراک گذاشتن آن با تمامی ذینعان و نیز استفاده بهینه از موازین فنی اهتمام می ورزیم و خواهیم کوشید،از نظرات و تجربیات خود و دیگران در جهت بهبود انجام وظایف بهره ببریم؛

• قانون مداری یک شعار نیست،ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن و نیز فرهنگ سازمانی را موجب خشنودی خداوند و رضایت ارباب رجوع می دانیم؛

• استفاده صحیح از اختیارات و جایگاه سازمانی را سرلوحه ی کار خود در کلیه سطوح سازمان قرار می دهیم؛

• برای نیل به آرمان های متعال شرکت و ارتقای خدمات،ضمن ارایه ی پیشنهادهای منطقی،از هرگونه ایده،نظر و پیشنهاد سازنده و نیز همفکری و مشارکت مردم و بخصوص کارگزاران عرصه عمران شهرسازی استقبال می نماییم؛

• پژوهش و نوآوری را زمینه ساز تحقق خط مشی شرکت و امری ضروری برای کسب موفقیت می دانیم.

• در انجام کار گروهی و اجرای روش های بهبود کیفیت مانند:نظام آراستگی و مدیریت کیفیت جامع همراه با سایر کارکنان پیشقدم بوده و رعایت آنها را در رفتار روزانه ی خود نهادینه می کنیم؛

• ما به بهبود مستمر و وجود روش های بهتر و مناسب تر برای ارایه ی خدمات به متعالات معتقدیم و در این راستا از هیچ فعالیتی دریغ نمی ورزیم؛

• ما نظم،انظباط و وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این اوامر را از عوامل اساسی در افزایش بهره برداری می دانی؛

• خود را فردی متعهد به انجام فرامین الهی بخصوص ادای فریضه ی نماز جماعت دانسته،در این مسیر،کوتاهی نخواهیم ورزید؛

• تلاش می کنیم از اموال و امکانات شرکت در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری می نماییم و از اسراف بپرهیزیم؛

• ما منافع سازمانی را با منافع فردی خود همسو می دانیم؛

• به کار در شرکت افتخار نموده و آن را وسیله ی تعالی فردی و سازمانی،خدمت به جامعه و گسترش سازندگی و اشتغالزایی دانسته و از اینرو،نسبت به منافع شرکت خود را متعهد می دانیم؛

• کار،تلاش و پیگیری ما به عنوان عضوی از شرکت در راستای دستیبابی به ایرانی سرافراز است؛طراحی و پیاده سازی: راد رایانه