سه شنبه 09 آبان 1396
تعداد بازدید: 867

عقد تفاهم نامه با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت ساخت ویلا

دومین روز نمایشگاه بین المللي فرصتهای سرمایه گذاری در کیش با عقد تفاهم نامه به مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت آماده سازی محله پرنیان و ساخت 285 واحد باغ ویلا در محله پرنیان شیرین شهر همراه بود.

دومین روز نمایشگاه بین المللي فرصتهای سرمایه گذاری در کیش با عقد تفاهم نامه به مبلغ یکصد و ده میلیارد تومان با سرمایه گذار بخش خصوصی جهت آماده سازی محله پرنیان و ساخت 285 واحد باغ ویلا در محله پرنیان شیرین شهر همراه بود.عضو هیات مدیره شیرین شهر در ادامه افزود:حضور چند سرمایه گذار در بخشهای مختلف شهر مراحل پایانی خود را طی میکند،در آینده نزدیک خبرهاي خوبی در این حوزه خواهیم داشت.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه