شنبه 07 بهمن 1396
تعداد بازدید: 386

منشور اخلاقی شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر


1:رعایت اخلاق اسلامی و اداری با همکاران ، ارباب رجوع ، مشاوران و پیمانکاران شاغل در شیرین شهر.

2: حضور بموقع در محل کار و وقت شناسی در رابطه با ارباب رجوع.

3: رعایت اصل انصاف و عدالت در ارتباط با ارائه خدمات به ارباب رجوع و متقاضیان زمین جلوگیری از سرگردانی ، راهنمایی ، گوش فرادادن به سخنان و نیز پاسخگویی شفاف به درخواست ارباب رجوع ، مشاورین پیمانکاران ، تعاونی های مسکن مهر و غیرو.

4: تلاش مستمر و کارامد در جهت خدمت به شهروندان شهر جدید .

5: عدم سوء استفاده از شغل و موقعیت سازمانی.

6: انجام وظایف به طور کار آمد همراه با دقت و سرعت جلوگیری از فساد اداری

7: یکسان سازی ضوابط و عدم تبعیض درجهت ایجاد روحیه صمیمیت و جلب اعتماد کارکنان

8: تلاش درجهت جلو گیری از تضییع اموالا و حقوق شرکت و همچنین صرفه جویی در استفاده از منابع .

9: رعایت پوشش متناسب با شئونات اداری عرف و فرهنگ اسلامی درک صحیح از اهداف و خط مشی شرکت .

10: احساس مسئولیت و رعایت قوانین و مصوبلات ابلاغ شده استفاده از نظرات مشورتی همکاران (مدیریت)

11: برنامه ریزی در جهت امنیت و تامین رضایت شغلی همکاران

12: ارتقاء سطح کیفی،علمی و فنی همکاران

13: خودداری از تهمت ، غیبت ، خبرچینی ، نشر شایعات و رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در شرکت.

14: تهیه برنامه زمان بندی برای انجام فعالیتها .طراحی و پیاده سازی: راد رایانه