آغاز عملیات جدولکاری و پیاده رو سازي پروژه انبوه سازان غدیر و سلیمانی فر

کارشناس فنی شیرین شهراز آغاز عملیات عمراني محوطه انبوه ساز سلیمانی فر شامل: خاكبرداري، احداث پارکینگ ، جدول كاري و ايجاد بستر فضاي سبز در قسمت پیاده رو آن، خبر داد

به گزارش روابط عمومی شیزین شهر، حسینی افزود: در این محوطه 1600 متر مربع پیاده رو سازي ، پارگینگ و بلوك

فرش وهمچنین 1220متر(طول) جدول کاري در حال انجام است .

وي بهسازي و تلطیف فضاهاي شهري و همچنین القاي حس سر زندگی و شادابی به شهروندان را از اهداف مدیریت شهري

برشمرد و گفت: در کنار دیگر فعالیت هاي عمرانی، خدماتی و فرهنگی، پیاده رو سازي نقشى اساسی در ادراك فضا، احساس

تعلق به محیط و دریافت کیفیت هاي محیطی دارد، که شرکت عمران در این راستا در سطحی گسترده در حال انجام عملیات

پیاده رو سازي و جدول کارى خیابان هاي سطح شهر است

ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: سه شنبه 01 خرداد 1397     بازدید ها: 235     دسته: اخبار     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه