چهار شنبه 25 مهر 1397
تعداد بازدید: 138

آغاز عملیات محوطه سازی پروژه تعاونی مسکن22

با پیگیری های به عمل آمده توسط شرکت عمران عملیات محوطه سازی پروژه ساخت بلوکهای آپارتمانی تعاونی مسکن مهر 22 که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی هستند آغاز شد. عملیات محوطه سازی این مجتمع مسکونی  66 واحدی شامل خاک برداری، خاک ریزی، جدول گذاری، پیاده رو سازی، آسفالت و احداث پارکینگ میباشد که هم اکنون در حال انجام است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه