سه شنبه 14 اسفند 1397
تعداد بازدید: 100

برگزاری جشنواره غذا و صنایع دستی

به گزارش روابط عمومی شیرین شهر: آل علی، مدیر مدرسه دخترانه حمید هدف از برگزاری جشنواره غذا و دست سازه های دانش آموزان را آموزش مهارت  زندگی و آشنایی آنها با ارزش غذایی، بر مبنای ذائقه منطقه محل سکونت خود دانست. این جشنواره با مشارکت اکثر دانش آموزان در دو بخش طبخ و معرفی غذاهای بومی محلی و صنایع دستی برگزار گردید.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه