سه شنبه 18 تیر 1398
تعداد بازدید: 33

بازگشایی کانال انتقال آب مزارع ورودی شمالی شهر

هر ساله با آغاز فصل کشت برنج،  حجم وسیعی از زمینهای زراعی حومه شهر زیر کشت برنج می‌رود.لذا جهت تامین آب مورد نیاز کشاورزان، مسیر انتقال آب مزارع ورودی شهر که به علت جلوگیری از نفوذ سیلاب فروردین گذشته مسدود شده بود، امروز به همت واحد فنی و اجرایی شرکت عمران بازگشایی، بهسازی و مورد استفاده قرار گرفت.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه