شنبه 05 مرداد 1398
تعداد بازدید: 30

بازدید کارشناسان ستاد بازسازی استان خوزستان از شیرین شهر

به گزارش روابط عمومی شیرین شهر: به منظور برآورد و تعیین میزان خسارات وارده در سیلاب فروردین گذشته دو تن از کارشناسان ستاد معین، و بازسازی استان خوزستان با حضور در شیرین شهر، از نزدیک  مناطق سیل‌زده را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. حاجی زاده، کارشناس شهرسازی شرکت عمران در این خصوص گفت: برآورد خسارت وضعیت سیلاب با توجه به پیچیدگی موضوع و تنوع و گستردگی خسارتها، امری مشکل و مستلزم بکارگیری کارشناسی دقیق میباشد. به همین منظور از چند روز گذشته بازدید کارشناسان از مناطق سیل‌زده شهر در حال انجام است.طراحی و پیاده سازی: راد رایانه